Startschot exPIErience 17 september 2020 door minister Arie Slob

Nieuws
31 juli 2020

ExPIErience 2020 gaat door, en hoe!

Niemand minder dan Arie Slob Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media geeft het startschot voor de exPIErience 2020.

Puur Energie!, daar draait het op en om bij ExPIErience 2020 op 17 september.

Daar waar eerder het besluit genomen moest worden om de landelijke studiedag in zijn oorspronkelijke vorm te annuleren, wordt er een bijzonder interessant alternatief programma aangeboden: een hybride-programma, in de zin van deels digitaal en deels persoonlijke ontmoeting, Puur Energie!

Globaal programma 17 september 2020:

13.30 uur            Inloop

14.00 uur            Start livestream:

                               – startschot door minister Slob

                               – webinar DOBOT Robotica in het onderwijs

                               – webinar schoolexamenbank Woots

                               – webinar elektrotechniek en duurzaamheid

15.30 uur            Start regiobijeenkomst


…zorg dat je erbij bent!

Heeft u de uitnodiging hiervoor gemist en wenst u zich aan te melden?

Neem contact op met het secretariaat van Platform PIE en informeer naar de mogelijkheden in uw regio.

Graag tot dan!